TKP HEADLINE

มาเรียนรู้ตำนานและประวัติศาสตร์ของวัดกู่คำ จ.ลำปางกันเถอะ

  วัดกู่คำ ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ในย่านโบราณสถานในรูปของศาสนสถานในย่านโบราณสถานที่ประกอบด้วยวัดกู่คำ วัด(ร้าง)กู่ขาว วัด(ร้าง)กู่แดง วัด(ร้าง)ปันเจอ(พันเชิง)และวัดพระเจ้าทันใจ ล้วนตั้งอยู่ในแถบตะวันตกของเมืองเขลางค์นคร ถือเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเขลางค์นครซึ่งมีเรื่องเกี่ยวโยงกับพระนางจามเทวีพระมารดาของเจ้าอนันตยศหรือเจ้าอินทรเกิงกรปฐมบรมกษัตริย์แห่งเขลางค์นครอายุกว่า ๑๓๐๐ ปีที่มีเรื่องราวน่าศึกษาเรียนรู้อยู่มากมาย

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand