TKP HEADLINE

อ.ศักดิ์ รัตนชัย / ภาพสีประตูผา/มนุษย์เกาะคา


 

ประวัติฯลำปาง ๑๓๐๐ปี : ยุคที่ ๓ นครลำปาง


 

ประวัติฯลำปาง ๑๓๐๐ ปี : ยุคที่ ๒ เมืองละกอน

 

ประวัติฯลำปาง ๑๓๐๐ปี : ยุคที่ ๑ เขลางค์นคร 

พระญาพรหมโวหารกวีเอกแห่งล้านนา ( คนเมืองลำปางบ้านสิงห์ชัย )

 พญาพรหม พญาพรหมวิไสย หรือ พญาพรหมโวหาร นามเดิม หนานพรหมินทร์ (บางหลักฐานชื่อ พรหมปัญญา) เป็นนักกวีชาวล้านนาที่มีชื่อเสียง

มีนามเดิมว่า พรหมินทร์ (หลักฐานบางแหล่งว่า พรหมปัญญา) เกิดเมื่อพุทธศักราช 2345 ปีจอ หรือปีเต่าเส็ด จุลศักราช 1164 ตามระบบปีล้านนา ที่บ้านสันกลาง ในตรอกตรงข้ามกับวัดดำรงธรรม (วัดไทยใต้) เป็นบุตรของเจ้าแสนเมืองมา ขุนนางผู้ใหญ่ในตระกูลเจ้าเจ็ดตน มีหน้าที่รักษากุญแจคลังหลวงของนครลำปาง มารดาชื่อนางจันทร์เป็ง (จันทร์เพ็ง) มีน้องชายร่วมมารดาเดียวกันชื่อบุญยงหรือบุญโยง มารดาถึงแก่กรรมตั้งแต่พรหมินทร์ยังเด็กอยู่  อ่านเพิ่มเติม.......


มารู้จักวัดสิงห์ชัย (วัดป่าแภง) :วัดบ้านเกิดพระญาพรหมโวหาร


หากท่านเดินทางจากหอนาฬิกาบริเวณห้าแยกไปตามถนนบ้านเชียงรายผ่านวัดเชียงรายถึงสามแยกริมน้ำวังแล้วเลี้ยวซ้ายตามริมน้ำบนถนนทิพย์ช้าง ( ถนนวังซ้ายเดิม) ราว ๕๐๐ เมตรจะพบวัดสิงห์ชัยอยู่ริมทาง ด้านหน้าวัดอาจดูแคบไปนิดเพราะหน้ารั้ววัดด้านขวามือจะมีร้านค้าห้องแถวขวางอยู่บริเวณหน้ารั้ววัดด้านซ้ายมือจะปรากฏอนุสาวรีย์พระญาพรหมโวหารตั้งอยู่บนแท่นทรงสี่เหลี่ยมในท่านั่งชันเขาเขียนหนังสือ นี่ถือเป็นจุดสำคัญที่นำชื่อเสียงมาสู่วัดสิงห์ชัยและเป็นที่มาของการพาท่านมาแวะเยี่ยมวัดสิงห์ชัยแห่งนี่ครับ  อ่านเพิ่ม.......
แม่ดีเด่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2560


 คุณแม่ศรีวรรณ ทรงสมบูรณ์ อายุ89 ปี ศาสนาพุทธ พำนักอยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนศรีเกิด อ.เมือง จ.ลำปาง เกิดและเติบโตที่บ้านหน้าวัดศรีเกิด ที่มีบรรพบุรุษ ที่หลากสายพันธุ์ เป็นลูกคนที่ 3 ของนายยิ่วพ้ง มีชื่อไทยว่า พงษ์ และ นางหลวง รุจจนพันธ์ มีพี่น้องจำนวน 7 คน มีบุตรธิดา 5 คน อ่านต่อ

ที่ทำการหนังสือพิมพ์เอกราช


 

เอกราช นสพ. ท้องถิ่นลำปางฉบับแรกและเก่าแก่ที่สุด ที่สามารถดำรงอยู่ได้เป็นเวลานานกว่า 57 ปี อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand