TKP HEADLINE

พิธีบวงสรวงและถวายเศวตฉัตรแด่เจ้าอนันตยศปฐมกษัตริย์แห่งเขลางค์นคร
 

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเวียงตาลโดยนายกเทศมนตรี นายนิวัติ ปาระมา เป็นประธานและได้รับเกียรติจาก เจ้าชาคร ณ ลำปาง(ที่ปรึกษา ครมก.) มาร่วมในพิธีที่ลานธรรมพระนางจามเทวีฯ บริเวณอุทธยานเจ้าพ่อขุนตาน บ้านหัววัง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในพิธีดังกล่าวยังได้อัญเชิญพระพุทธสิกขีปฏิมา(จำลอง)เป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของเจ้าอนันตยศซึ่งได้รับพระราชทานจากพระนางจามเทวีผู้เป็นมารดาในคราเสร็จมาปฏิบัติธรรม ณ เวียงอาลัมพางค์ เขลางค์นคร (ระหว่างปีพ.ศ.๑๒๕๑ - ๑๒๕๗) เป็นพระพุทธรูปศิลาดำแกะสลักนูนต่ำที่ได้รับจากเจ้าเมืองพุกามแห่งพม่าซึ่งเทิดทูลพระนางจามเทวีที่ทรงส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรของพระองค์

Share this:

1 ความคิดเห็น :

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand