TKP HEADLINE

วัดศรีล้อม หรือ วัดศรีล้อมเวียงดิน


 ตั้งอยู่เลขที่ 42 ถนนพระแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ถูกระบุว่าเคยเป็นวัดตำแหน่งกลาง ระหว่างเมืองเขลางค์ยุคที่ 1 และเมืองเขลางค์ยุคที่ 2 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 93 ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2356 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2400 (จากหลักฐานสมุดทะเบียนวัด ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2536 ) อ่านต่อ


Share this:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand