TKP HEADLINE

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียนคู่ชุมชนบ้านเชียงราย


โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลายาวนานถึง 94 ปี เมื่อครั้งเริ่มต้นเปิดทำการสอน ณ วัดเชียงราย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชาวเชียงราย ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานกลายเป็นชุมชนบ้านเชียงรายสมัยสร้างบ้านแปงเมือง ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) แห่งรัตนโกสินทร์ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่านเพิ่มเติม)


 

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand