TKP HEADLINE

(ตัวอย่าง) ดอกไม้สดและแห้ง : งานใบตอง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการประดิษฐ์งานใบตอง การเลือก การเตรียมวัตถุดิบ การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการประดิษฐ์การตกแต่งงานใบตองรูปแบบต่างๆ และเก็บรักษาชิ้นงาน คิดคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาจำหน่าย อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)ดอกไม้สดและแห้ง : ช่อดอกไม้ติดเสื้อ

   ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามขั้นตอน การเลือกซื้อดอกไม้ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค การประกอบช่อเดอกไม้ติดเสื้อ การจัดตกแต่งประกอบ การเก็บรักษา การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่าย อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)สิ่งประดิษฐ์ : ดอกไม้และสิ่งประดิษฐ์จากดินไทย

เรียนรู้ และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการผลิตชิ้นงาน เลือกเตรียม วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการทำงานแต่ละชิ้นงาน การดูแล และเก็บรักษาชิ้นงาน การคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)สิ่งประดิษฐ์ : เลี่ยมกรอบพระพลาสติก

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเลี่ยมกรอบพระพลาสติก การเลือก เตรียมใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการเลี่ยมกรอบพระพลาสติก การเก็บรักษา การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาค่าบริการ อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องประดับลงยาสี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำเครื่องประดับลงยาสี การเลือก เตรียมใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำเครื่องประดับลงยาสี การเก็บรักษา การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่าย อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)สิ่งประดิษฐ์ : ประคบทอง

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ทองผ่านลายฉลุ การออกแบบ เตรียม ใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการพิมพ์ลาย คิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)สิ่งประดิษฐ์ : ติดลายประดับพลอย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการประดิษฐ์และตกแต่งงานติดลายประดับพลอย การเลือกการเตรียม การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการประดิษฐ์งานติดลายประดับพลอย การเก็บรักษางาน และการคิดคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาจำหน่าย อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)แกะสลักของอ่อน : แกะสลักสบู่

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแกะสลักสบู่ การเลือก การเตรียมวัตถุดิบ การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการประดิษฐ์การตกแต่งงานแกะสลักสบู่รูปแบบต่างๆ และเก็บรักษาชิ้นงาน คิดคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาจำหน่าย อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)แกะสลักของอ่อน : แกะสลักผักและผลไม้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแกะสลักผักและผลไม้ การเลือก การเตรียมวัตถุดิบ การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้ในรูปแบบต่างๆ และเก็บรักษาชิ้นงาน คิดคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาจำหน่าย อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)อาหารและขนม : ขนมอบ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการประกอบ การเลือก การเตรียมใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำอาหารว่างการจักตกแต่ง การเก็บรักษา การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่าย  อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)อาหารและขนม : อาหารไทยและขนมไทย

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการประกอบ การเลือก การเตรียมใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการประกอบอาหารไทยการจักตกแต่ง การเก็บรักษา การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่าย อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)อาหารและขนม : ขนมถ้วยฟู

กลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์และความฟูของขนม ทำให้ขนมถ้วยฟูสื่อความหมายถึงความเฟื่องฟู รุ่งโรจน์ มีความเจริญก้าวหน้า และเพราะความหมายที่เป็นมงคลนี้ ขนมถ้วยฟูจึงเป็นขนมที่ขาดไม่ได้ตามพิธีมงคลต่าง ๆ อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)อาหารและขนม : ขนมชั้น

ชั้นของขนมก็เปรียบเสมือนตำแหน่งชั้นยศที่สูงขึ้น ได้รับการเลื่อนขั้น ผนวกกับความเชื่อของเลขมงคล เลข 9 ที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า ทำให้คนนิยมทำขนมชั้นให้มี 9 ชั้น เพื่อความมงคลยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)อาหารและขนม : ขนมเม็ดขนุน

เป็นหนึ่งในขนมตระกูลทอง ภายในจะมีไส้ด้วย นิยมทำจากถั่วเขียวบดละเอียด รสชาติหวานมัน เม็ดขนุน สื่อหมายถึงมีคนคอยเกื้อหนุนจุนเจือ  มีคนช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าทางด้านการงานหรือเรื่องการใช้ชีวิต อ่านเพิ่มเติม...

(ตัวอย่าง)อาหารและขนม : ขนมฝอยทอง

เส้นของขนมฝอยทองที่จัดวางกันเป็นทบเป็นแพ โดยขั้นตอนการทำฝอยทองเพื่องานมงคลนั้นมีความเชื่อว่าห้ามตัดเส้นฝอยทอง ต้องทำเป็นเส้นยาวๆ สื่อความหมายถึงการครองรักครองเรือนที่ยาวนาน มีชีวิตที่ยืนยาวเหมือนเส้นของฝอยทอง อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand