TKP HEADLINE

วัดศรีเกิด (Wat Srikerd)

 


วัดศรีเกิด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ ถนนศรีเกิด บ้านศรีเกิด ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วัดศรีเกิดสร้างเมื่อใดยังไม่มีหลักฐานปรากฏแต่ค้นพบคัมภีร์โบราณของวัดศรีเกิด ชื่อว่า"ธรรมมูลละกัณฑ์ไตร" พระไตรปิฎกได้จารึกไว้ว่าสามเณรตราวิละได้มาปฏิบัติครูบาวัดศรีเกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๓๐๕ จึงสันนิษฐานว่าวัดศรีเกิดสร้างเมื่อประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๓๐๕ และในคัมภีร์โบราณได้บันทึกไว้อีกว่าวัดศรีเกิดสร้างร่วมสมัยกับ วัดเชียงรายซึ่งวัดเชียงรายสร้างประมาณปี พ.ศ.๒๒๐๐ เดิมชื่อวัด “วัดศรีเกิดแก้วหัวเวียงจัย” แต่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่าวัดศรีเกิด ต่อมาชื่อวัดก็เหลือแค่“วัดศรีเกิด”จนถึงปัจจุบัน

วัดศรีเกิด มีพระพุทธรูปที่สำคัญและมีประวัติที่น่าสนใจน่าศึกษามาก ๒ องค์ อ่านต่อ


Share this:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand