TKP HEADLINE

วัดหลวงเชียงรายตักกะศิลาแห่งเมืองลำปาง


จากเจ้าอาวาสองค์แรกนามว่าครูบากุมารเป็นช่วงของการสร้างบ้านแปลงเมืองของชาวเมืองลำปางที่ได้ผู้คนจากหัวเมืองต่างๆมาร่วมสร้างความข็งแกร่งและภายใต้การนำของเจ้ากาวิละซึ่งเป็นเจ้าเมืองเขลางค์ในขณะนั้นได้เข้าร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในยุคสมัยกรุงธนบุรีต่อเนื่องถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินสามารถเอาชัยชนะเด็ดขาดจากพม่า บ้านเมืองก็สงบสุขไร้ศึกสงครามชาวประชาก็อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา อ่านต่อ  

 

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand