TKP HEADLINE

วัดบุญยืน

 

วัดบุญยืน ตั้งอยู่เลขที่ 52 ถนนราชบุตร บ้านบุญยืน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2535 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่ที่เคยเป็นที่จำวัดของ หลวงพ่อเกษม เขมโก ซึ่งได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี อีกทั้งยังได้เป็นเจ้าอาวาสอ่านต่อ

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand