TKP HEADLINE

วัดซิกข์


 เมื่อปี พ.ศ.2452 นางวารียาม ซิงห์ ได้เดินทางจากประเทศอินเดีย มาตั้งรกราก และทำการค้าขายอยู่ที่จังหวัดลำปาง จนกระทั่งมีฐานะมั่นคง เปิดร้านขายผ้า "ห้างวีระไทย"ในจังหวัดลำปาง

ในสมัยนั้นเมื่อชาวอินเดียจะเดินเรือมายังประเทศไทย ขึ้นฝั่งที่พม่า แล้วจึงเดินทางต่อมายังแผ่นดินไทย ซึ่งมักประสบปัญหาที่พักระหว่างทาง ท่าวารียามได้ปรึกษากับชาวอินเดียทั้งหลายที่ทำการค้าในจังหวัดลำปาง ว่าควรจะสร้างวัดเพื่อจะได้มีที่สำหรับปฏิบัติธรรม และที่พักแกคนเดินทางชาวอินเดีย เมื่อทุกคนเห็นชอบ ในปี พ.ศ. 2476 ท่านวารียามจึงสร้างวัด พร้อมถวายที่ดินส่วนตัว มอบให้แก่วัดซิกข์ อ่านต่อ

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand