TKP HEADLINE

พิธีส่งเคราะห์-สืบชะตา

 

พิธีส่งเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์

ชุมชนศรีเกิดเป็นชุมชนเก่าแก่ ได้มีการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย มาแล้วสืบต่อกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันก็ยังมีประเพณีนี้อยู่ ตามความเชื่อของของคนโบราณว่าถ้าได้ทำแล้วจะทำไห้อยู่ดีมีความสุขมีกำลังใจกำลังกาย พ้นเคราะห์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและพ้นภัยอันตรายต่างๆ ซึ่งประเพณีใหญ่ที่สำคัญทำประจำทุกปี (จะทำ3พิธี) ในวันเดียวกันคือ“วันปากปี๋”(ตรงกับวันที่ 16 เมษายน) ปี๋ใหม่เมือง อ่านต่อ

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand