TKP HEADLINE

มัสยิดอัลฟาลาฮุ


 มัสยิดอัลฟาลาฮุ    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน  ตรงกันข้ามกับวัดศรีชุม  (วัดพุทธแบบพม่า) ในช่วงแรกมีชาวมุสลิม  อยู่เพียง ๑๕๐ ครัวเรือน  มีสถานที่ทำศาสนกิจที่วัดเชตวัน  ในปี ๒๔๙๗ ได้ย้ายมาสร้างมัสยิดตรงข้ามวัดศรีชุม เพื่อรองรับชาวมุสลิมที่มีจำนวนมากขึ้น อ่านต่อ

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand